www.naturoplevelser.nu er din vejviser til at finde den næste guidede tur ud i naturen med en natur- eller kulturvejleder. Der kommer løbende nye ture på listen, og alle er velkomne til at deltage. Turene arrangeres af naturvejledere, kulturformidliere, skovdistrikter, kommunale forvaltninger, museer, landboorganisationer, foreninger og turistbureauer m.v. i området.
Indtast nyt arrangement Ret info
Sidst rettet
17/3 2016
Drachmann Selskabet i Kolding
Strandmøllevej 2
6000 Kolding
Tlf: 75501529

Yderligere information: Hjemmeside

Idéen til at se på hvad Holger Drachmann har lavet lokalt i og omkring Kolding, opstod ved udgivelsen af Sange og Digte om Kolding. En del af Drachmanns sange, viser og digte er optaget i sangbogen. Efterfølgende kom en del informationer frem omkring Drachmanns liv og gøren i og omkring Kolding. Hans ophold i Marielund hos diverse gårde etc. Hermed opstod ideen til udgivelsen af bogen omkring Drachmann i og omkring Kolding. Den førte til to ting: oprettelsen af Drachmann Selskabet i Kolding og indsamling af materialer til udgivelse af bogen omkring Holger Drachmanns liv i og omkring Kolding. Drachmann Selskabets formål er at udbrede viden om Holger Drachmanns ophold i og omkring Kolding samt at synliggøre Holger Drachmanns produktioner, herunder hvad han har skrevet af skuespil, sange, digte, viser, noveller, bøger mv. Selskabet tilbyder: - Oplæsningsaftner kombineret med sang og musik - Foredrag af såvel udenlandske som internationale eksperter i Holger Drachmann - Samarbejde med teater om opførslen af Holger Drachmann teaterstykker - Koncerter med Holger Drachmanns viser, sange, ledsaget af musik


Sekretariatet for naturoplevelser:
Rita Frost Balle, Vejle Kommune, 76 81 24 44 - e-mail: rifba@vejle.dk
Bente Hansen, Vejle Kommune, 76 81 24 74 - e-mail: benlh@vejle.dk