www.naturoplevelser.nu er din vejviser til at finde den næste guidede tur ud i naturen med en natur- eller kulturvejleder. Der kommer løbende nye ture på listen, og alle er velkomne til at deltage. Turene arrangeres af naturvejledere, kulturformidliere, skovdistrikter, kommunale forvaltninger, museer, landboorganisationer, foreninger og turistbureauer m.v. i området.
Share |
Hærværksmotorvejen.
DatoSøn. d. 23. juli 2017  
Tidspunktkl. 15-17  
BeskrivelseOplev de blomstrende stejle skrænter med græssende kreaturer mellem spredte, gamle hvidtjørn på overdrevene langs Åkær Å før Vejdirektoratet ødelægger hele herligheden.. Vejdirektoratet overvejer at ødelægge Åkær Ådal mellem Kolding og Lunderskov med en hærvejsmotorvej. Kom og oplev de landskabelige og naturmæssige værdier, der vil gå tabt. Der er mulighed for at se agerhøne, rød glente og isfugl ligesom området både rummer grøn- og sortspætte. Der lever også odder, grævling, birkemus og meget mere langs åen. Kuperet overdrev er den mest truede naturtype i Sydjylland og hjemsted for en lang række specielle dyre-, plante- og svampearter.

Der er tale om en gåtur på ca. 1 km på stejle skrænter. Tag en kande kaffe og lidt mundgodt med 
Tilmelding
Pris(Fri entré) 
Praktiske opl.
MødestedVennelyst, Flauenfeldvej 8, Lunderskov
Turleder 
Du kan få Naturoplevelser.nu i mobilversion til din smartphone ved at scanne koden her til venstre.

Turene dækker Øst- og Midtjylland og formidles i et samarbejde mellem:

Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted og Horsens Kommuner, samt
Naturstyrelsen i Trekantsområdet og Midtjylland.
Sekretariatet for naturoplevelser:
Rita Frost Balle, Vejle Kommune, 76 81 24 44 - e-mail: rifba@vejle.dk
Bente Hansen, Vejle Kommune, 76 81 20 59 - e-mail: benlh@vejle.dk